krize na Kubě reportáž

nýbrž coby hrozbu, kterou je třeba

potlačit. Kuba setrvala u centrálního

plánování ještě dlouho poté, co dokonce i socialistický Vietnam nebo Čína

zavedly tržní reformy, z jejichž výnosů

oslazují jinak tuhý domácí re