historie kumránské svitky

Nález koše

v Jeskyni hrůz je

vzácný a nemá ve

světě obdoby

V polovině března oznámili izraelští archeologové nejzásadnější objev

posledních šedesáti let – nové fragmenty tzv. kumránských svitků, známých