Kaeli Swiftová rozhovor

klínu, zatímco u vran je zaoblený,

připomíná spíš písmeno C. Staršího

havrana rozeznáte velmi snadno, protože v dospívání ztratil veškeré opeření kolem zobáku. Nevíme přesně,

proč k tomu dochází. Havrani však

coby