borovice prohrávají rostliny

a reakcemi ekosystémů. Díky jejich

„záznamům“ mohou vědci předvídat

vývoj na oteplující se Zemi. „Pokud

o tyto stromy přijdeme, ztratíme přírodní

archivy,“ vysvětluje Millarová.

Co se skrývá pod kůrou<