historické kuriozity nepovedené slavnosti

Slavnostní ceremoniály se

odehrávaly i u hrobky Kýra II.,

zakladatele perské říše

jinak. Na přátelskou hostinou pozvali mladého krále,

jeho matku a Willia­ma

Douglase i jeho mladšího bratra Davida.

<