státy a města Sodoma a Gomora

Boží trest,

či meteorit?

Podle Starého zákona čekala dvojici měst v údolí řeky

Jordánu zkáza ohněm a sírou: Mělo jít o Boží trest za

hříchy a prostopášnost, jimž se tamní obyvatelé oddávali.

Archeologick