Banderovci rebelové

ohrožení zveličuje“. Téma rezonovalo

i v nejvyšších politických kruzích,

o čemž svědčí zápis z jednání vlády

16. září 1947: „Slovenský demokrat Ján

Ursíny a český národní socialista Hubert

Ripka kromě jinéh