objevy a otazníky Velikonoční ostrov

Jak uvádí Diamond, poslední přeživší

se tehdy s největší pravděpodobností uchýlili i ke kanibalismu. Když

zhruba o století později připluli na ostrov

Holanďané, našli už jen trosky původní

civilizace, jej