ženy a vzdělání velké změny

Krajinky, klavír a guvernantky

I když v novověku gramotnost u dívek v Evropě rychle stoupala,

dostaly většinou jen základní pětileté vzdělání. Jedněmi z mála disciplín, v níž se mohly v 18. a 19. století dobře vychované dí