pád Říma historické kuriozity

Římští vymahači daní

Patriciové ve starém Římě odmítali podporovat řemeslnou výrobu,

protože si mysleli, že bohatství jim zajistí zemědělství. Armáda impéria

mezitím čelila Hannibalovi a bez stabilních dodávek vy