státy a města hanzovní města

Vládkyně obchodu

Hnány větrem

Zpočátku měly kogy jeden stěžeň

s jedinou prostou plachtou. Postupně se však na sílu větru spoléhaly

stále víc a koncem 15. století se již

běžně stavěly se třemi stěžni.