státy a města hanzovní města

Zlatý věk

obchodní říše

Z původně obchodního svazku několika severoevropských měst vyrostlo

v průběhu dvou staletí mocné impérium, které tahalo za nitky po celém

starém kontinentu. Ani intriky a válečné výpady