historické kuriozity královská hygiena

Ani nádhera versailleského Zrcadlového sálu tehdejší šlechtice neodradila, aby si ulevili v jeho rohu

přitom o veřejný akt. Jak uvádí historik

Phillippe Beaussant: „Není to tedy pouze král, kdo přijímá návštěvníky