Caroline Lacroix krutovládci

Královna Konga

FOTO Wikimedia

Jak se obyčejná pařížská pouliční prostitutka stane multimilionářkou a málem

i panovnicí? Šestnáctiletá Caroline Lacroix neváhala, když jí osud přihrál do

cesty o 48 let staršího belgi