Hanč a Vrbata hrdinové a dobrodruzi

Osudový závod

Jména Hanč a Vrbata nejspíš zná každý

milovník hor a bílého sportu. Od jejich smrti

letos uplynulo 108 let. Je příběhem kruté

náhody i velké obětavosti a hrdinství

FOTO Wikimedia, Krkonošs