císař Nero krutovládci

práce vykonal jeho poradní sbor. Možná

proto jsou hodnocena tak kladně. Jenže

největší slabinou nového panovníka

byla jeho matka. Agrippina si nebrala

servítky a dál synovi „pomáhala“ – většinou s likvidací jeho potenc