velcí muži dějin dobyvatelé a objevitelé

3

Rabovat a vraždit

Snad právě útlak, kterému čelil v mládí,

vštípil Čingischánovi sílu a touhu ovládnout co největší území nejen v Asii, ale

také v Evropě. Shromáždil dost početné

vojsko, a