Francouzští kyrysníci zdraví svého císaře před útokem na nepřítele. Jejich

oddanost a síla jim však v ruských stepích nebyly příliš platné

dobyvatelé a objevitelé

1

1

narchistických armád, kde o velitelském

postu rozhodovaly známosti u