Unie vydavatelů Časopis roku 2013 a 2012 + Hvězda roku 2012 § Tweet roku Médium roku

Akademie věd ČR SCIAP 2012 1. místo Periodikum + 1. místo Internet

editorial

Vážení čtenáři,

používat „vchod pro

černé“ nebo François

Vidocq, jenž z dráhy

profesionálního

zločince přehodil

výhybku na cestu

zakladatele moderní

kriminalistiky.

A za třetí naši zvědavost přitahují ti, jejichž stopa

v historii se dá připodobnit k hluboké

krvavé brázdě. Jde především o despotické

panovníky, jakými byli Stalin, císař Nero

či svým dosahem (ale nikoli krutostí)

méně výrazný belgický král Leopold II.

Fascinuje nás jejich bezohlednost a v duchu si blahopřejeme, že jsme se nenarodili

v jejich době a pod jejich nadvládou.

Na následujících stránkách se můžete

nechat oslovit mnoha pozoruhodnými

životními příběhy a možná si uvědomíte,

že i v naší době se mohou rodit budoucí

O'Flahertyové, Vidocqové, ale i malí

Stalinové a Leopoldové. Kéž nás inspiruje

život těch prvních, k zamyšlení nutí osud

druhých a nedopřejeme prostor k růstu

lidem ze třetí popisované skupiny.

Za redakci a autorský tým 100+1

Marek Telička

Byla to

sebevražda?

Ani vyšetřování, které skončilo

na začátku března tohoto roku,

neodhalilo, zda byl Jan Masaryk

obětí chladnokrevného zločinu,

nebo ukončil život sám

strana

historie je plná pozoruhodných osobností. S nutnou mírou

zobecnění se dá říct,

že naši zvědavost

přitahují nejvíce ty

z nich, které spadají

do jedné ze tří následujících kategorií.

Za prvé jde o lidi, kteří nás

inspirují pozitivním příkladem svých

životů. Mezi osobnostmi popisovanými

v tomto vydání nejvýrazněji danou skupinu reprezentuje irský kněz Hugh O'Flaherty, který za 2. světové války zachránil

tisíce lidských životů před nacistickou

mašinérií. Můžeme sem zařadit i Williama Shakespeara nebo Boženu Němcovou,

kteří beze zbytku využili svého talentu

a zanechali po sobě opravdu velké dílo.

Za druhé nás fascinují lidé, jejichž život byl poznamenán osudovým neštěstím,

hrdinskou smrtí nebo mimořádným vydělením ze soudobé společnosti. Sem bezpochyby patří kupříkladu Američanka Wallis

Simpsonová a britský princ Eduard,

jenž se kvůli své milované vzdal trůnu,

americká černošská tanečnice Josephine

Bakerová, kterou obdivoval celý svět,

ale v luxusních hotelech v USA musela

94

100+1 zahraniční zajímavost

Speciál 2021 – Skryté životy slavných

3