7+1 hraví panovníci

Král si hraje!

Radomír Dohnal

Panovník může u svých

poddaných budit

hrůzu, nebo na něj

může lid pohlížet jako

na „laskavého tatíčka“.

Jedno ale nesmí: ztratit

respekt. Třeba vladaře

nedůstojn