společnost drahocenná guma

Bohatství

z krve stromů

Vilém Koubek

Zkušení pracovníci dovedou naseknout strom za dvacet sekund a denně jich vytěží téměř sedm set

P

neumatiky, hadičky, těsnění,

tlumiče… Zatímco v roce 1900

obsahov