klíčové cesty Izrael a Palestina

Izraelští vojáci hlídají provoz na silnici 60 poblíž města Bejt Ummar, asi 11 kilometrů severně od

Hebronu. Třetina obyvatel je mladších 18 let a nezaměstnanost zde dosahuje až 80 %

Dálnice

zmaru i naděje

Steve Hen