lidé a příroda těžba zlata

Draze vykoupené zlato

Nebeských hor

Karolína Tomašková a redakce Koření

Rčení „sůl nad zlato“ by lidé

v pohoří Ťan-šan skoro určitě

změnili na „voda nad zlato“.

V Kyrgyzstánu totiž těžba žlut