vytrvalostní běh víra a tradice

Mniši z buddhistické sekty Tendai žijí

v klášteře na hoře Hiei od roku 802. Již

tehdy se tam odehrávaly dlouhé poutě

Kaihógjó není povinné a od roku

1885 jej úspěšně dokončilo jen

46 mnichů

„ Dev