judaismus víra a tradice

FOTO Heidi Paster Harfová    PŘELOŽILA Barbora Jelínková

Dvojčata Shmuel

a Yehuda Fuentasovi během

ranních modliteb

Jednou provždy

Rozhodnutí přijmout židovskou víru je

definitivní a nelze jej vzít zpět: Doty