na výletě Neziderské jezero

Vítr je na „vídeňském moři“

neustále. A zatímco cyklisty

rozhodně nepotěší, vyznavači

vodních sportů jej naopak vítají

Půvaby

vídeňského moře

Přírodní klenot vyhlášený národním parkem, hnízd