FOTO Tom McCorkle pro The Washington Post PŘELOŽILA Nikol Patíková

lov ústřic gastronomie

zlepšování kvality vody až po umělé

vysazování mlžů a regulování sklizně.

A zatímco popsané úsilí začíná nést

viditelné plody v počtu ústřic v zá