příroda australští mořští koníci

Koníček Whiteův (Hippocampus

whitei) u východního pobřeží Austrálie

(záliv Watsons Bay) v přirozeném

prostředí, s nímž dokonale splývá

o něco takového pokouší,“ se zápalem

líčí Robbie McCracke