kde se žije nejlépe společnost

považující sami sebe za šťastné mají

s vysokou pravděpodobností v DNA

variantu genu, který ovlivňuje míru

smyslového uspokojení a snižování

bolesti. Podle výzkumu týmu z univerzity v britském Warwicku zase spokoje