Albrecht z Valdštejna otázky českých dějin

3

Deveroux probodává

Valdštejna partyzánou

4

Ottavia Piccolominiho, jednoho

z hlavních strůjců vraždy, Habsburkové

za zradu bohatě odměnili

služebníky odlákali strůjci masakru

do o