otázky českých dějin Albrecht z Valdštejna

1

Uvěznění služebných, aby

nemohli svým pánům pomoct

2

Útok dragounů na

Valdštejnovy důstojníky

Vražda Valdštejna a jeho stoupenců na rytině Matthäuse Meriana staršího

Vojevůdce