Pumapunku hádanky starověku

podkladu ve tvaru písmene T: Základna měří zhruba 167 metrů podél

severojižní osy a 117 metrů podél té

východozápadní.

Radarová analýza navíc v roce 2016

v bezprostředním okolí odhalila pod

nánosy hlíny dalš