Fan-ťing-šan cesty k nevšednosti

Buddhova hora

V čínské rezervaci Fan-ťing-šan nalezlo domov na tři sta živočišných i rostlinných

druhů, které se jinde na Zemi nevyskytují. A společnost jim dělá chrámový

komplex s unikátní sochou Buddhy, vyrobenou