pohledem vědy klima na Zemi

Když poušť

Sahara kvetla

Lenka Hrabalová

Současná tvář Sahary nabízí bezútěšný obrázek. Kam až oko dohlédne,

rozprostírají se nekonečné písečné duny a kamenné pláně bez jakékoliv

zeleně. Ale nebylo tomu