nejkrásnější jeskyně pod povrchem

Cueva de los cristales

Království

krystalů

Mexickou Jeskyni krystalů

objevili horníci při těžebních

pracích teprve v roce 2000.

Obsahuje přitom jedny

z největších a nejčistších

sádrovcov