skály, hory a sopky brazilská Pedra Furada

Pedra Furada

Brazílie

Toto je jen malá část

skalního útvaru Pedra

Furada a také jen jeden

z několika otvorů, jimiž je

skála proděravěna

FOTO shutterstock

Důstojná brána do parku

<