Unie vydavatelů Časopis roku 2013 a 2012 + Hvězda roku 2012 • Tweet roku Médium roku

Akademie věd ČR SCIAP 2012 1. místo Periodikum + 1. místo Internet

editorial

Vážení čtenáři,

strana

pokud byste se dostali do srdce turkmenské pouště Karakum

a stanuli na okraji kráteru

Darvaza, mohli byste snadno podlehnout dojmu, že vás nohy

donesly až k předpeklí. Stejný dojem měli

z lokality i místní obyvatelé, kteří kráter

s trvale hořícím zemním plynem pojmenovali „Díra do pekel“. Ačkoli neexistují

záznamy o tom, jak přesně útvar vznikl,

jde s největší pravděpodobností o pozůstatek nepovedeného průzkumného vrtu.

Na začátku 70. let 20. století se zem propadla pod vrtnou soupravou sovětských

inženýrů. Ti se pak pokusili zlikvidovat

škodlivé plyny pomocí plamenů a zřejmě

doufali, že oheň brzy sám uhasne. O půl

století později ale obří jáma stále hoří

a nic nenasvědčuje tomu, že by zásoby

plynu docházely.

Jeden z lidí, kteří místo navštívili,

popisuje klima na okraji jámy takto:

„Žár stoupající z kráteru je nesnesitelný

a odpolední slunce teplo ještě zesiluje…

90

Představte si horko,

které vás udeří do obličeje při otevření trouby.

Jen je mnohem teplejší,

útočí na celé vaše tělo a nedá se

mu tak snadno vyhnout.“

I takové mohou být důsledky necitlivé

lidské činnosti na planetě Zemi. A i když

turkmenská „Díra do pekel“ je svým způsobem nesmírně působivá, měla by být

především jedním z vykřičníků varujících

před svévolným lidským jednáním. Zároveň nám může připomínat, že navzdory

mnoha mechanismům „samovolné“

obnovy je naše planeta do značné míry

křehká. O to více pak můžeme oceňovat

mimořádná a krásná místa, jimž především je tento speciál věnován.

Přeji vám, abyste se při čtení tohoto

vydání nechali okouzlit a ocenili vybraná

místa a útvary z obrovské záplavy mimořádných darů, které nám Země nabízí.

Za redakci a autorský tým 100+1

Marek Telička

Divoké kaňony

řeky Uvac

Uvac má délku pouze 119 kilometrů a na

konci svého toku tvoří přírodní hranici

mezi Srbskem a Bosnou a Hercegovinou.

100+1 zahraniční zajímavost

Speciál 2022 – Zázraky planety Země

3