atmosféra pohledem vědy

850 milionů let

vyvinuly se složité

mnohobuněčné rostliny

600 milionů let

zrodili se složití

mnohobuněční

živočichové

530 milionů let

540 milionů let

takzvaná kambrická

exploze, při ní