exosuit a exoskeleton medicína pro další století

Exosuity dokážou pomoci zdravému

člověku dosáhnout lepších výkonů,

případně umožní nemocnému lépe

a snadněji se hýbat

K tomu, aby exosuit podporoval chůzi

i běh, je zapotřebí speciáln