medicína pro další století umělá krev

Krev je

život

Vědci pracují ze všech sil na náhražkách

životadárné rudé tekutiny, která nám koluje

v žilách a zajišťuje základní životní funkce.

Jejich cestu lemují zklamání, fiaska, ale obča