pohledy do budoucnosti bezemisní doprava

Stlačený vodík

je uložen

ve čtyřech

nádržích

Z vodíku a kyslíku

vyrábějí palivové

články elektřinu

a vodu

Vyprodukovaná

energie se ukládá

v lithiových

bateriích