bezemisní doprava pohledy do budoucnosti

statistik analytické společnosti AleaSoft

se jeho roční globální spotřeba pohybuje okolo 70 milionů tun.

Poptávka se od roku 1975 v podstatě

ztrojnásobila a daří se ji uspokojovat

hlavně díky metodě tzv. refor