vesmír pohledy do budoucnosti

FOTO A ILUSTRACE Shutterstock, melissafoundation.org, esa.int, NASA

PŘELOŽILA Nikol Patíková

Jak by mohl vypadat život

prvních kolonizátorů na Marsu?

v poměru, jaký odpovídá analýze roveru

fungujícího přímo na Mar