pohledy do budoucnosti technika a společnost

Steve Hendrix

Úsvit

cestování v čase

Moderní technologie dnes mění dějepis z povětšinou nezáživné vědy

v naučnou zábavu. Díky virtuální realitě dokážeme téměř cestovat v čase,

nebo dokonce