střípky a kuriozity náhodné vynálezy

Dynamit se často zaměňuje

s výbušninou TNT, u níž je však

základem trinitrotoluen, nikoliv

nitroglycerin

6 Dynamit

„ Úplně první potravinou

úmyslně ohřátou mikrovlnami

se stal popkorn – n